Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem poczty
elektronicznej, kontaktu telefonicznnego, są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia
korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.
Administrator Danych Osobowych: Bravados Edyta Kozyra, ul. Graniczna 33 32-010 Luborzyca.